Ελληνική

From Apnea Board Wiki
Jump to: navigation, search

Full-48.png

Ελληνική υποστήριξη για ασθενείς με Sleep Apnea

Οι εθελοντές μεταφραστές του προγράμματος OSCAR παρέχουν επίσης (όπου είναι δυνατόν) πληροφορίες σχετικά με τη διαθέσιμη βοήθεια στη γλωσσική τους περιοχή.

Η μετάφραση Ελληνική παρέχεται από * κενή θέση *, διαθέσιμη μέσω email: EMAIL και στο ApneaBoard ως YYYYY. Παρακαλούμε στείλτε ένα ιδιωτικό μήνυμα στο bonjour εάν θέλετε να βοηθήσετε στη μετάφραση.

Οι σελίδες βοήθειας του OSCAR στο Ελληνική ξεκινούν εδώ: Βοήθεια OSCAR. (Στην μεταφρασμένη σελίδα, παρακαλώ μην κάνετε κλικ στο σύνδεσμο προς αυτή τη σελίδα ξανά).

Οργανισμοί σε Ελλάδα

  • Οργάνωση ασθενών:
  • Φόρουμ:
  • Facebook:
  • Twitter:
  • Άλλοι σύνδεσμοι:

Οργανισμοί σε ?????

  • και τα λοιπά...

_____________________________________________________________________________________________