Filipino

From Apnea Board Wiki
Jump to: navigation, search

Full-48.png

Suporta ng Filipino para sa mga pasyente ng Sleep Apnea

Ang mga boluntaryong tagasalin ng programa ng OSCAR ay nagbibigay din (kung posible) ng impormasyon tungkol sa magagamit na tulong sa lugar ng kanilang wika.

Ang pagsasalin ng Filipino ay ibinibigay ng *Noel Eballe*, magagamit sa pamamagitan ng email: EMAIL at sa ApneaBoard bilang hearsay73. Mangyaring magpadala ng isang Pribadong Mensahe sa bonjour kung nais mong makatulong sa pagsasalin.

Magsisimula rito ang mga pahina ng tulong ng OSCAR sa Filipino: Tulong sa OSCAR. (Sa isinalin na pahina, mangyaring huwag i-click muli ang link sa pahinang ito.)

Mga samahan sa Filippines

  • Organisasyon ng pasyente:
  • Forum:
  • Facebook:
  • Twitter:
  • Iba pang mga link:

Mga samahan sa ?????

  • atbp ...

__________________________________________________________________________________________________